Fotografie vanuit een vlieger

Cees Kuppens
Eibergen

Jaarverslag Fotoalbum

In de loop der tijd zijn er ook een aantal foto’s of artikelen van mij gepubliceerd in boeken, tijdschriften en wandel/fietsroute's. Enkele van die publicaties zal ik hier vermelden.

←Dit boek is uitgegeven door LANASTA , dit is een uitgeverij die zich heeft gespecialiseerd in maritieme boeken.

In deze uitgave zijn enkele vliegerluchtfoto’s van de vuurtoren op Texel gepubliceerd voor het artikel “Licht op Texel”.


ISBN: 978-90-8616-214-7
Taal: NL
Formaat: 220 x 270 mm
Aantal pagina's: 128
Bindwijze: softcover
Release datum: 05-2014

Uitgeverij Matrijs,

Matrijs is een uitgeverij van cultuurhistorische boeken over Nederland, met specialisatie archeologie, landschap, monumenten, geschiedenis.

Aan twee fietstochten heb ik een bijdrage geleverd, dat zijn Groenlo, een cultuurhistorische fietstocht, ISBN978 94 6148 0156 en een cultuur historische fietstocht rond Dinxplerlo Aalten. ISBN 978 94 6148 0231

Het burgerinitiatief De Groene Vesting heeft tot doel het verder ontwikkelen van de ommelanden van ’s-Hertogenbosch en het in gang zetten van nieuwe economische impulsen in het gebied van de Linie van Frederik Hendrik.

Het instrument ‘regionaal beeldverhaal’ wordt hiervoor ingezet, met als uitgangspunt het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Daarbij wordt ingespeeld op de nieuwe economische dragers: erfgoedtoerisme en landschappelijk verantwoord ondernemen.

Ik heb ter ondersteuning foto’s aangeleverd van de Engelse schans bij Lievelde en steunfort Lunette op Texel.

Van uitgeverij Snor, Maak indruk op je kinderen.
ISBN:978-90-79961-84-9

Een artikel over vliegers maken is in deze uitgave door mij aangeleverd.

Eindredactie, Susanne de Boer. —>

Volgende
bladzijde